1.
OTHMAN MS, MOHD HANAPI MH, MOHD JAMIL MR, BAHURUDIN SETAMBAH MA. Perbandingan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Menurut Ibn Khaldun Dan Le Francois: Comparison of The Implementation Of High Level Thinking Skills (Hlts) In Islamic Education Subjects According To Ibn Khaldun And Le Francois. KQT_OJS [Internet]. 2022 Jun. 1 [cited 2023 Oct. 5];2(1):22-3. Available from: http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/47