OTHMAN, MOHD SYAUBARI, MAZARUL HASSAN MOHD HANAPI, MOHD RIDHUAN MOHD JAMIL, and MOHD AFIFI BAHURUDIN SETAMBAH. “Perbandingan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Menurut Ibn Khaldun Dan Le Francois: Comparison of The Implementation Of High Level Thinking Skills (Hlts) In Islamic Education Subjects According To Ibn Khaldun And Le Francois”. KQT eJurnal 2, no. 1 (June 1, 2022): 22–32. Accessed June 20, 2024. http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/47.