MOHD YUSUF, M. A. . and ABDULLAH, N. I. . (2022) “Siyasah Syar’iyyah : Kajian Konsep Berdasarkan Sirah Dan Sejarah Ketamadunan Islam: Siyasah Syar’iyyah: A Study Of Concepts Based On Sirah And The History Of Islamic Civilization”, KQT eJurnal, 2(1), pp. 109–126. Available at: http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/53 (Accessed: 4 October 2023).