GHAZALI, MOHAMAD RASYIDI, and ASWATI HAMZAH. 2023. “MELAHIRKAN GENERASI QURANIK, ENSIKLOPEDIK DAN IJTIHADIK MENERUSI SISTEM PENDIDIKAN MRSM ULUL ALBAB (SPMRSMUA): [GANERATING QURANIK, ENSIKLOPEDIK DAN IJTIHADIK GENERATIONS TROUGH MARA SECONDARY EDUCATION SYSTEM (SPMRSMUA-SISTEM PENDIDIDIKAN MRSM ULUL ALBAB]”. KQT EJurnal 2 (2):24-37. http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/60.