OTHMAN, M. S., MOHD HANAPI, M. H. ., MOHD JAMIL, M. R. ., & BAHURUDIN SETAMBAH, M. A. . (2022). Perbandingan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Menurut Ibn Khaldun Dan Le Francois: Comparison of The Implementation Of High Level Thinking Skills (Hlts) In Islamic Education Subjects According To Ibn Khaldun And Le Francois. KQT EJurnal, 2(1), 22–32. Retrieved from http://ejurnal.kqt.edu.my/index.php/kqt-ojs/article/view/47