(1)
SHAMSUDDIN, S. A.; JUSOH, M. F. KEUNIKAN SENI HIAS MANUSKRIP MUSHAF EMAS TERENGGANU DARI SUDUT TEKNIKAL : KAJIAN MANUSKRIP MUZIUM NEGERI TERENGGANU LMNT.E.21.14.UI 2: [THE UNIQUENESS OF THE ORNAMENTAL ARTS OF THE TERENGGANU EMAS MUSHAF MANUSCRIPT FROM A TECHNICAL POINT OF VIEW : A STUDY OF THE TERENGGANU STATE MUSEUM MANUSCRIPT LMNT.E.21.14.UI 2]. KQT_OJS 2023, 2, 38-53.