(1)
OTHMAN, M. S.; MOHD HANAPI, M. H. .; MOHD JAMIL, M. R. .; BAHURUDIN SETAMBAH, M. A. . Perbandingan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Menurut Ibn Khaldun Dan Le Francois: Comparison of The Implementation Of High Level Thinking Skills (Hlts) In Islamic Education Subjects According To Ibn Khaldun And Le Francois. KQT_OJS 2022, 2, 22-32.