[1]
OTHMAN, M.S., MOHD HANAPI, M.H. , MOHD JAMIL, M.R. and BAHURUDIN SETAMBAH, M.A. 2022. Perbandingan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Menurut Ibn Khaldun Dan Le Francois: Comparison of The Implementation Of High Level Thinking Skills (Hlts) In Islamic Education Subjects According To Ibn Khaldun And Le Francois. KQT eJurnal. 2, 1 (Jun. 2022), 22–32.